توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار-مارکتینگ-فروش-صنعت گستر-گروه صنعت گستر

توسعه کسب و کار،به مجموعه استراتژی ها،رویکردها،اعمال و عواملی که موجب رشد کسب و کار شوند، طرح بیزینس دولوپمنت می گویند.

اهداف طرح توسعه کسب و کار:

از اصلی ترین اهداف طرح های توسعه کسب و کار می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • افزایش درآمد؛
  • افزایش سود آوری؛
  • افزایش ارزش افزوده؛
  • ایجاد مشارکت های استراتژیک؛

در طرح بیزینس دولوپمنت،کدام دپارتمان ها دخیل هستند؟

در یاین پلن ها،تمامی دپارتمان ها می بایست به موازات هم رشد کنند.

به منظور درک بهتر این مسئله به ذکر یک مثال می پردازیم.

در یک شرکت خودروسازی این طرح را اجراء می نمایند.در این طرح دپارتمان فروش بیشتر از سایر دپارتمان ها رشد می کند،اما به دلیل عدم وجود رشد کافی در دپارتمان خدمات پس از فروش،پس از مدتی دپارتمان خدمات پس از فروش از عهده انجام تعهدات و وظایف خود بر نمی آید.مشتریان یکی پس از دیگری ابراز نارضایتی می کنند.نرخ وفاداری مشتریان کاهش می یابد و نتیجتا فروش سازمان افت می کند.

در مثال فوق به خوبی دلیل لزوم رشد هماهنگ در سازمان ها را بیان نمودیم.

ما در آژانس توسعه کسب و کار گروه صنعت گستر با طراحی پلن های حرفه ای،موجبات هر چه سریعتر و قانونمند بیزینس شما را فراهم خواهیم آورد.

این فرآیند با انجام پروژه های تحقیقات بازار و با رویکرد و شناخت کامل رقبا،شناسایی محصول مورد ارائه و دیگر حواشی بازار و با اشراف کامل انجام خواهد شد.

 

Business Development-Sales-Sanat Gostar-SanatGostarGroup

ارسال یک دیدگاه