بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش دو رکن اساسی در هر سازمان هستند که نقش کلیدی در انجام معاملات ایفا می کنند.

اهمیت دپارتمان های مارکتینگ و فروش:

هر سازمان از واحد ها و دپارتمان های مختلفی تشکیل شده است.

در این مقاله شما را با دو دپارتمان کلیدی و استراتژیک بازاریابی یا مارکتینگ و فروش یا سلز آشنا خواهیم ساخت.

دپارتمان فروش:

دپارتمان فروش به عنوان نوک پیکان تهاجم به بازار رقبا و بازار هدف می باشد.

برخی،بخش فروش را مهمترین بخش هر سازمان می دانند.

دلیل این مسئله پول آوری و کسب درآمد برای مجموعه می باشد.البته شاید این نگرش موجب تضعیف روحیه واحد های دیگر شود.

هماهنگی واحد مارکتینگ و واحد فروش:

ارتباط بین دو واحد مارکتینگ و فروش یک ارتباط ناگسستنی و کلیدی محسوب می شود.

عدم هماهنگی بین این دو دپارتمان موجب لطمات جبران ناپذیری به سازمان ها شود.

اختلاف نظر قدیمی بین دپراتمان مارکتینگ و واحد فروش:

از سال های دور شاهد یک اختلاف سنتی در بین دپارتمان بازاریابی و دپارتمان فروش در سازمان ها بودیم.

این اختلاف نظر حول محور تصمیم گیری و تدوین استراتژی می گردد.یعنی واحد فروش مدعی اجبار به هماهنگی بازاریابی با فروش است و با العکس بازاریابی مدعی اجبار واحد فروش با هماهنگی واحد بازاریابی می باشد.

حالا باید بدانیم حق با کدام دپارتمان است؟

پاسخ این است:

در یک سازمان حرفه ای،واحد بازاریابی تعیین کننده و ارائه دهنده راهکار ها و سیاست های راهبردی می باشد.

تدوین استراتژی توسط دپارتمان مارکتینگ:

همان طور که در مقالات قبلی به ان اشاره شد و همچنین در نوشته های آتی نیز به این مسئله خواهیم پرداخت،یکی از شرح وظایف دپارتمان های بازاریابی یا مارکتینگ در هر سازمان،رصد بازار و رقبا،جمع آوری اطلاعات آنها و تحلیل و خروجی گرفتن از این اطلاعات می باشد.

پس دپارتمان مارکتینگ با این سیاست گذاری ها می تواند با ایجاد یک نقشه راه مناسب برای واحد فروش،موجبات افزایش فروش و راندمان کاری را در سازمان فراهم آورد.

گروه صنعت گستر-صنعت گستر-وحید جوادی فر-بازاریابی و فروش

 

مطالب مرتبط:

فروش

بازاریابی

 

 

 

ارسال یک دیدگاه